Duurzaamheid.

Duurzaam, stap voor stap.

Duurzaam ondernemen staat al jaren centraal binnen NDT. Met meer dan 50 jaar ervaring als een familiebedrijf, koesteren we het gevoel van onderlinge zorg en samenwerking, welke we in elke schakel van de keten implementeren. Hierdoor hebben we langdurige relaties en een goede vertrouwensband met onze partners opgebouwd.

Onze stappen.

We vinden het belangrijk dat onze leveranciers dezelfde doelen nastreven als wij zodat we samen aan een steeds duurzamere toekomst kunnen bouwen. Hiervoor hebben we onze ‘Code of Conduct’ opgesteld (hierna ‘code’). In deze code behandelen we drie thema’s: eerlijk zakendoen, mensenrechten en milieueffecten. Deze code zal door al onze leveranciers worden gehanteerd. Hierdoor kunnen we gezamenlijk onze duurzaamheidsdoelstellingen blijven monitoren. In onze code verbinden we ons aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (MNO’s). We willen niet alleen zaken doen, maar ook het juiste doen. Samen met onze leveranciers blijven we zoeken naar manieren om onze impact te vergroten.

Daarnaast werken we er intern ook aan om ons kantoor groener te maken. Zo zijn op het dak van de hoofdvestiging van NDT in Gendt 5265 zonnepanelen geplaatst. Deze panelen verzorgen stroom voor ruim 400 woningen! Eerder werd alle verlichting al vervangen door energiezuinige ledlampen. Door deze verandering is het verbruik van 97.000 kilowatt gehalveerd naar 48.000 kilowatt. Bovendien streven we ernaar om afval te minimaliseren en materialen te hergebruiken.

Mede door deze toewijding aan duurzaamheid, streven we ernaar om niet alleen ons bedrijf te verbeteren, maar ook onze impact op de wereld om ons heen te vergroten. Daarom zijn we trots om ons te verbinden aan de stichting ‘Passion for People’. Zij ondersteunen en helpen bij de verdere ontwikkeling van het Trinity Hospital in Muona, in het Afrikaanse land Malawi.

Bij NDT geloven we erin dat we samen stap voor stap het verschil kunnen maken.

Onze missie.

Wij, als familiebedrijf NDT International, staan voor kwalitatieve producten, relaties en ketens. We zijn een loyale partner en werken samen met anderen aan duurzame oplossingen voor een betere wereld voor iedereen, nu en in de toekomst.

Loyaal partnerschap.

Wij focussen op samenwerking en open communicatie met al onze stakeholders. Als familiebedrijf streven we ernaar om dat familiegevoel uit te breiden naar onze partners, zowel intern als extern. Loyaal partnerschap en het opbouwen van langdurige relaties vormen de basis van ons zakendoen.

Kwaliteit.

Kwaliteit bevordert duurzaamheid. We hechten niet alleen waarde aan kwalitatieve producten, maar ook aan kwalitatieve service en kwalitatieve processen. Dit strekt zich uit over de gehele keten, want alles is met elkaar verbonden om kwaliteit te waarborgen.

Innovatie.

We blijven voortdurend streven naar manieren om innovatie te stimuleren. Door actieve communicatie, zowel intern als extern, zoeken we naar mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Samen met onze partners onderzoeken we kritisch onze activiteiten en zoeken voortdurend naar optimalisatiemogelijkheden.

Onze doelstellingen voor 2024.

Code of Conduct.

Ons doel van 2024 is het implementeren van onze ‘Code of Conduct’ bij al onze leveranciers. Deze code is een document waarmee we gezamenlijke doelen kunnen monitoren. Tijdens bezoeken delen we niet alleen de code, maar bieden we ook onze hulp om eventuele uitdagingen bij de implementatie ervan te overwinnen en actieplannen opstellen om hen te ondersteunen bij verbeteringen.

Vergroening bedrijfspand.

Ons tweede doel richt zich op de vergroening van ons bedrijfspand en activiteiten. We zoeken continu naar mogelijkheden voor energie-efficiëntie en procesoptimalisatie. Bovendien streven we ernaar om duurzaamheid te verankeren in ons team en daarmee bewustzijn te vergroten.

Eco-design.

Bovendien omarmt NDT innovatie! Samen onderzoeken we hoe we onze productieprocessen en producten duurzamer kunnen produceren en ontwerpen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van het recyclen, energie-efficiëntie in onze fabrieken en het benutten van reststromen.

Sustainable Development Goals.

Met onze doelen dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 een duurzamere toekomst voor iedereen te bevorderen. Meer informatie is te vinden op: sdgs.un.org

Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart

Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur

Minder ongelijkheid in een land en tussen landen

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaatverandering tegengaan

Wereldwijde samenwerking om de doelen te bereiken