Duurzaamheid.

Duurzaam, stap voor stap.

Duurzaam ondernemen staat al jaren centraal binnen NDT. Met meer dan 50 jaar ervaring als een familiebedrijf, koesteren we het gevoel van onderlinge zorg en samenwerking, welke we in elke schakel van de keten implementeren. Hierdoor hebben we langdurige relaties en een goede vertrouwensband met onze partners opgebouwd.

Onze missie.

Wij staan voor kwalitatieve producten, relaties en ketens voor een betere wereld voor iedereen, nu en in de toekomst.

Loyaal partnerschap.

Wij focussen op samenwerking en open communicatie met al onze partners. Als familiebedrijf streven we ernaar om ons familiegevoel door te geven naar hen. Loyaal partnerschap en het opbouwen van langdurige relaties vormen de basis van ons zakendoen.

Kwaliteit.

Kwaliteit bevordert duurzaamheid. We hechten niet alleen waarde aan kwalitatieve producten, maar ook aan kwalitatieve service en processen. Dit strekt zich uit over de gehele keten, want alles is met elkaar verbonden om dit te waarborgen.

Innovatie.

We streven voortdurend naar manieren om innovatie te stimuleren. Door actieve communicatie zoeken we naar mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Samen met onze partners onderzoeken wij continu naar optimalisatiemogelijkheden.

Onze doelstellingen voor 2024.

Code of Conduct.

Ons doel van 2024 is het implementeren van onze ‘Code of Conduct’ bij al onze leveranciers. In deze code behandelen we drie thema’s: eerlijk zakendoen, mensenrechten en milieueffecten. Hiermee verbinden we ons aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (MNO’s).  Deze code is een document waarmee we gezamenlijke doelen kunnen monitoren. Tijdens bezoeken delen we niet alleen de code, maar bieden we ook onze hulp om hen te ondersteunen bij implementatie.

Vergroening bedrijfspand.

Ons tweede doel richt zich op de vergroening van ons bedrijfspand en activiteiten. We zoeken continu naar mogelijkheden voor energie-efficiëntie en procesoptimalisatie. Bovendien streven we ernaar om duurzaamheid te verankeren in ons team en daarmee bewustzijn te vergroten.

Eco-design.

Bovendien omarmt NDT innovatie! Samen onderzoeken we hoe we onze productieprocessen en producten duurzamer kunnen maken. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van het recyclen, energie-efficiëntie in onze fabrieken en het benutten van reststromen.

Onze stappen.

Binnen NDT International hoort bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook dat je andere helpt die dit nodig hebben. Daarom werkt NDT nauw samen met de stichting Passion for people. Lees hier meer over Passion for People.

In 2019 hebben we 5.265 zonnepanelen geïnstalleerd op ons hoofdkantoor in Gendt. Deze panelen voorzien in de stroombehoefte van meer dan 400 huishoudens!

Sustainable Development Goals.

Met onze doelen dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 een duurzamere toekomst voor iedereen te bevorderen. Meer informatie is te vinden op: sdgs.un.org

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart

Minder ongelijkheid in een land en tussen landen

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaatverandering tegengaan